GCG Groupe Polska. Agencje pośrednictwa pracy

Reklama, a sudoku

Reklama, a sudoku

sty 12, 2017

Reklama, dążąc do zmiany biernego klienta w aktywnego nabywcę, musi posługiwać się perswazją. Wiadomo, że u podstawy sprzedaży leży wymiana wyrobów i usług na inny towar lub pieniądz. Wymianą powinny być zainteresowane dwie strony, każda z nich musi potrzebować tego, co oferuje druga, obie strony powinny akceptować sposób i warunki wymiany. Celem reklamy jest takie nastawienie potencjalnego klienta do danego dobra, by ten uznał, że reklamowany produkt lepiej zaspokaja potrzeby niż jakikolwiek inny. Jednocześnie nabywca powinien mieć wrażenie dobrze zrobionego interesu, w którym koszt nabycia towaru jest niższy od uzyskanego zadowolenia. Im wyższy będzie poziom zadowolenia względem poniesionego kosztu zakupu, tym cały proces powtarzać się będzie częściej

 

Sama wymiana fizyczna dochodzi zawsze po zaakceptowaniu na poziomie psychologicznym. Jeśli zatem reklama skutecznie będzie oddziaływać na klienta, można przypuszczać, że poziom zadowolenia przekroczy poziom poniesionego kosztu. Warto tutaj również rozważyć aspekt gry sudoku. Współczesna interpretacja pojęcia public relations ujmuje PR jako część zintegrowanego systemu komunikacji organizacji ze swym otoczeniem. Merytorycznym uzasadnieniem omawianej działalności przedsiębiorstw oraz instytucji niegospodarczych jest fakt narastania konfliktów między nimi a obywatelami, grupami interesu oraz grupami społecznymi. Do jego podstaw należą w szczególności: komunikowanie się z otoczeniem, poddawanie informacji o tych faktach, które tłumaczą pewne decyzje firmy, politykę, sposób postępowania oraz interesy firmy.