Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości i w pełni zaspokajały wszystkie potrzeby naszych klientów. Nowoczesny park maszynowy, wyszkolona kadra i wieloletnie doświadczenie to gwarancja najwyższej jakości.

Każdy z oferowanych przez nas produktów to skutek połączenia nowoczesnych technologii, stale rozwijanego parku maszynowego i wieloletniego doświadczenia. Najwyższa jakość produkcji i perfekcyjne wykonanie wyróżniają Grupę GCG na tle innych.

Doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów i wiemy, jak ważne jest dotrzymywanie ustalonych terminów. Dlatego każde zlecenie traktujemy indywidualnie i dbamy o to, aby zamówione produkty zawsze dotarły na czas.

Polityka prywatności

Firma GCG Groupe zbiera i wykorzystuje dane osobowe użytkowników serwisu gcg.net.pl w celu ułatwienia nawigacji po katalogu produktów, umożliwiania szybszego odnajdowania porządanych informacji oraz w celach informacyjnych na temat zmian i nowości w swojej ofercie.

Do tego celu GCG Groupe stosuje dwa rozwiązania: newsletter (listę subskrybcyjną) oraz pliki "cookie" (tzw. ciasteczka).


Newsletter

Zapisanie się do listy subskrybcyjnej jest absolutnie dobrowolne. W celu zapisania się do newsletter'a należy podać wymagane w specjalnym formularzu dane osobowe, w szczególności swoje imię oraz adres e-mail. W celu uniknięcia omyłkowego, automatycznego bądź złośliwego dodawania nieprawdziwych danych lub adresów osób tego nieświadomych, każdy adres e-mail musi zostać zatwierdzony specjalnym unikalnym odnośnikiem aktywacyjnym, wysyłanym jednorazowo po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Jeśli adres e-mail nie zostanie potwierdzony w określonym czasie, zostanie on automatycznie usunięty z naszej bazy danych. Do czasu potwierdzenia swojego adresu nie zostanie na niego wysłana żadna inna wiadomość z naszego systemu.

Jeśli link aktywacyjny ulegnie przedawnieniu (wygaśnie), konieczne będzie ponowne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu otrzymania nowego linka aktywacyjnego. W okresie ważności linka aktywacyjnego wszelkie próby wypełniania formularza rejestracyjnego zakończą się komunikatem o błędzie i konieczności skorzystania z linka wysłanego wcześniej. Do momentu wygaśnięcia ważności linka aktywacyjnego żadna kolejna próba zapisania tego samego adresu e-mail nie spowoduje ponownego wysłania e-mail'a aktywacyjnego.

Razem z wiadomością aktywacyjną zostanie wysłany unikalny link deaktywujący, tzn. po kliknięciu którego adres e-mail związany z kontem subskrybcyjnym zostanie trwale usunięty z naszej bazy danych.

Link deaktywujący nie wygasa do momentu usunięcia adresu e-mail z nimi związanego.

Po zapisaniu się i aktywacji swojego adresu, jeśli email rejestracyjny/aktywacyjny został zagubiony lub usunięty, w każdej chwili można wysłać nowy link deaktywacyjny za pomocą formularza rejestracyjnego, który zapewnia taką funkcjonalność.

Żadne dane identyfikacyjne subskrybentów nigdy nie będą wykorzystywane w innym celu, niż wysyłania sporadycznych wiadomości na temat promocji, reklamy, zmian w ofercie oraz innych ważnych informacji dotyczących GCG Groupe.

Żadne z tych danych nigdy nie będą udostępniane w żadnym celu jakimkolwiek osobom lub podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji określonych polskim prawem, o ile uprawnione do tego odpowiednie organy państwowe lub samorządowe zgłoszą taką potrzebę lub zaistnieje potrzeba zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa przez któregoś z subskrybentów lub wobec naszego/naszych subskrybentów.

Wszelkie próby włamań wykryte przez nasz system lub administratorów będą traktowane z największą surowością i ścigane z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w polskim prawie środków i ogranów.

Dane jakie mogą być przechowywane w naszym systemie to imię i/lub nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, adres lub adresy IP oraz statystyki aktywności na koncie subskrybcyjnym.


Pliki COOKIES

Sporadycznie GCG Groupe może wykorzystywać mechanizmy dostępne za pomocą plików cookies w celu ułatwienia odnajdywania informacji w serwisie gcg.net.pl. Żadne z tych plików nigdy nie będą zawierać informacji identyfikujących naszych Klientów lub Gości a ich odczytanie będzie możliwe przez serwer gcg.net.pl. Użytkownik ma prawo i możliwość samodzielnie i w każdej chwili zablokować pliki cookie pochodzące z serwisu gcg.net.pl. Zablokowanie tych plików w żaden sposób nie uniemożliwi korzystania z serwisu, jednak wprowadzone dzięki nim ułatwienia będą wtedy niedostępne, co może utrudnić szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji w naszym serwisie.